Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Vejledning

Her er en kort tjekliste, som beskriver de forskellige trin, hvis man ønsker at oplære veterinærsygeplejerskeelever.

Krav til virksomheden
Som hovedregel skal en virksomhed, for at opnå fuld godkendelse som praktikvirksomhed, have mindst to fuldtidsansatte medarbejdere. Disse skal enten være to fuldtidsansatte dyrlæger eller en fuldtidsansat dyrlæge og en uddannet veterinærsygeplejerske. Førnævnte må gerne være ejerne i virksomheden.

Endvidere er det et ultimativt krav, at praktikvirksomheden har røntgen, og at der er et rimeligt patientflow i virksomheden. Det er en konkret vurdering, foretaget af udvalget, hvad et rimeligt patientflow er.

Godkendelsen som praktikvirksomhed er 5-årig. Herefter kan praktikvirksomheden ansøge Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje om en regodkendelse som praktikvirksomhed.

Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje kan i særlige tilfælde give praktikvirksomheder dispensation fra ovennævnte krav. I disse tilfælde får en praktikvirksomhed lov til at uddanne en navngiven elev. Når den navngivne elev er uddannet, bortfalder praktikvirksomhedens godkendelse til at måtte uddanne veterinærsygeplejersker.

Yderlige informationer findes på DDD's hjemmeside.

Praktikmål
Læs mere om praktikbogen her, hvor man kan finde de gældende praktikmål, som oplæringsvirksomheden forpligter sig til at oplære eleven i.

Søg godkendelse ved DFU - Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje
Digitalt udfyldt ansøgningsskema sendes til DFU på mail: dfu@ddd.dk. Husk at fremsende skitse/plan over virksomheden. Ansøgningsskemaet findes på DDD´s hjemmeside.

Kontakt virksomhedskonsulent på HANSENBERG
Kontakt virksomhedskonsulent hos HANSENBERG, Kamilla Fyrstman (kfy@hansenberg.dk) for at høre mere om opstart af en elev, når der er modtaget godkendelse som oplæringsvirksomhed ved DFU. 

Elevtyper: EUV1, EUV2, EUV3 og EUD
Læs mere om de forskellige elev-typer (hvilket har betydning for uddannelsens længde og deraf opstartsdato) i FAQ.

Uddannelsesaftaler 
Uddannelsesaftaler oprettes digitalt via www.laerepladsen.dk - læs mere herom under punktet "Lærepladsen". 

Tilmelding skoleperioder
Når uddannelsesaftalen med eleven er underskrevet, kontaktes virksomhedskonsulent eller studiesekretær hos HANSENBERG for at aftale hvilke skoleperioder eleven skal tilmeldes.