Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

On-boarding af ny elev

"Onboarding tilbyder en mulighed for gøre et indtryk, der forbliver hos nye medarbejdere gennem hele deres karriere" 

Citat: Amy Hirsh Robinsen, leder af konsulentfirmaet The Interchange Group.

On-boarding af nye medarbejdere er en uhyre vigtig opgave, også når det gælder nye elever. 

Der er samlet lidt inspiration fra de afholdte workshops primo 2023 for de elevansvarlige - se fil nedenfor:

On-boarding