Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Vagtplanlægningssimulator

Som en del af oplæringen, skal eleverne arbejde med vagtplanlægning. Da vagtplanerne ofte er lagt langt ud i fremtiden, kan eleverne benytte sig af en fiktiv vagtplanlægning for at øve sig. Til dette kan nedenstående Excel-fil frit benyttes. 

Excel

Et alternativ er, at benytte en digital udbyder af vagtplanlægning. Mange af disse har en gratis prøveperiode på 30 dage, hvor I kan arbejde fokuseret med dette oplæringsmål, uden at det koster noget. 

Eksempler på digital vagtplanlægning:

Vagtplan - Brugervenlig online vagtplanlægning med Smartplan

Vagtplanlægning | Et nemt og effektivt vagtplanssystem (deltaplan.dk)

Vagtplan | Online Vagtplanlægning - Planday