Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Voksenelev over 25 år (EUV)

Ved indgåelse af uddannelsesaftale, skal elever over 25 år realkompetencevurderes, meritafklares og vurderes om de er EUV1, EUV2 eller EUV3 elev. Send derfor CV og uddannelsesbeviser til kfy@hansenberg.dk hurtigst muligt, da afklaring skal ske inden uddannelsesaftalen kan underskrives.

EUV1

Når du har mindst to års relevant erhvervserfaring skal euv gennemføres uden grundforløb og uden oplæring. Skoleundervisningen i det standardiserede hovedforløb er som udgangspunkt mindst 10 procent kortere end det tilsvarende hovedforløb på erhvervsuddannelse for unge. Forløbet kan afkortes yderligere på baggrund af din realkompetencevurdering. 

EUV2 (Udd. Længde på 3 år 1-4 mdr og 10 uger)
Skoleundervisningen i det standardiserede hovedforløb er som udgangspunkt mindst 10 procent kortere end det tilsvarende hovedforløb på erhvervsuddannelse for unge. 

EUV2 eleverne skal ligesom de unge have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Elever, som skal påbegynde en euv med grundforløb, kan begynde med eller uden uddannelsesaftale på samme måde som unge elever.

EUV3 (Udd. Længde på 3 år 1-4 mdr og 10 uger)
Hvis der ingen relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, skal uddannelsesforløbet gennemføres i det omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge (eud).Voksne, der skal følge euv3, skal gennemføre hele grundforløbets 2. del, med mindre de godskrives for dele af det på baggrund af den individuelle afklaring. Der gælder samme regler for godskrivning som for unge elever og lærlinge.

Generelt om euv | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske