Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Kontaktlærer

Hver gang du kommer i skole, starter du i en ny klasse - måske kender du nogen i forvejen, måske ikke. Hver gang du kommer på skole, får din klasse en kontaktlærer. Det er ikke sikkert, det er den samme hele uddannelsen igennem, men det er så vidt muligt en lærer klassen har i et fag, eller en du kender fra tidligere. 

Kontaktlæreren er din "kontakt" til skolen. Han/hun har klassen i skemalagte timer, der hedder vejledning. I disse timer skal kontaktlærerarbejdet så vidt muligt foregå, men du kan altid kontakte din kontaktlærer, hvis du har brug for det. Det er ikke sikkert kontaktlæreren kan hjælpe med alt - men så ved han/hun, hvem der kan hjælpe. 

Kontaktlærerens opgaver:

• Opsamling på fravær

• Læse praktikbog (+ evt. samtale)

• Elevkonferencer (især i starten)

• Trivsel

• Faglige samtaler

• Systematiske evalueringer på klassen

• Vejledningstimer med praktisk information om f.eks. eksamen

Praktikstedet kan kontakte kontaktlærer gennem Virksomhedskonsulent Kamilla Fyrstman

 

Kontaktlæreren kontakter praktikstedet når:

 • Praktikbog er forkert udfyldt

• Der udstedes skolevejledninger (f.eks. Ikke-beståede fag eller faglige mangler)

• Der gives fraværsadvarsler – ved bekymring

• Eleven har uforholdsmæssigt meget fravær i valgfag

 

Klasseønsker:

Har man ønsker til hvem man gerne vil gå i klasse med, rettes der henvendelse, i god tid, på mail til Lise; lb@hansenberg.dk. Vi forsøger at opfylde ønsker, men der kan være situationer omkring valgfag, EUV-elever mm., som gør det ikke er muligt.