Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Fag på skolen

Uddannelsen er opbygget af et uddannelsesspecifikt grundforløb kaldet GF2 samt 5-6 hovedforløb (HF.1-HF.6)

Antallet af Hovedforløb afhænger af tidspunkt for uddannelsesopstart med tilknyttet bekendtgørelse. 

Der undervises i disse 4 typer af fag i uddannelsen:

Der kan læses mere om de enkelte fag via den lokale undervisningsplan.

På GF2 undervises bl.a. i:

 • Veterinær smittebeskyttelse og sikkerhed i klinikken
 • Grundbegreber for hold og pleje af dyr
 • Hold og pleje af dyr/pasningsbogen

På Hovedforløbene undervises bl.a. i:

 • Anatomi og fysiologi
 • Basalt kliniklaboratorium
 • Dyreadfærd
 • Lovgivning og organisation
 • Røgt og pleje af kæledyr og hobbydyr
 • Veterinær hygiejne
 • Virksomhedsøkonomi
 • Afsætning
 • Ernæring
 • Parasitologi
 • Mikrobiologi
 • Sygdom og behandling
 • Undersøgelsesudstyr
 • Veterinær sygeplejelære
 • Anæstesi og førstehjælp