Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Udstationering

I "Vejledning til uddannelsesaftale indgået i henhold til lov om erhvervsuddannnelser" står skrevet om udstationeringer:

Pkt. 9 – Udstationering
Ved udstationering forstås, at eleven/lærlingen i dele af aftaleperioden beskæftiges i en eller flere andre 
virksomheder eller er i supplerende skoleoplæring.


Eksempel 1:
Hvis virksomhedens godkendelse er betinget af, at visse arbejdsopgaver udføres i en anden virksomhed 
eller i skoleoplæring, anføres disse arbejdsopgaver samt udstationeringsvirksomhed.


Eksempel 2:
Hvis virksomheden har indgået en samarbejdsaftale med en anden virksomhed, fx i udlandet, om udførelse af visse arbejdsopgaver.
Den virksomhed, som indgår uddannelsesaftalen, er ansvarlig for den samlede uddannelse, også under udstationering. 

Det anbefales at søge udstationering hvis elevens oplæringsvirksomhed ikke kan bistå eleven i opnåelse af alle læringsmål i praktikbogen.