Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Løntilskud ved udstationering i udlandet

I kan hos AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - søge om tilskud til lønforskel, rejseudgifter og evt. flytteudgifter, når I udstationerer jeres elev til en virksomhed i udlandet. 

Ansøgningsfristen er fire måneder efter udstationeringens slutdato.

Tilskuddet bliver udbetalt til jeres NemKonto, men I får ikke et brev. I kan se, hvor meget I får på selvbetjeningen "Se udbetalinger".

Link til regler og information for tilskud vedr. udstationeringer i udlandet: Virk