Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

VUF

VUF - Valgfri Uddannelsesspecifikke Fag (5./6.HF - afhænger af startdato for uddannelse og tilhørende bekendtgørelse)

På sidste hf. skal eleven vælge såkaldte valgfri uddannelsesspecifikke fag (kaldet VUF) svarende til 6 ugers undervisning. Der er mange emner at vælge imellem, og niveauet i de teoretiske fag tager udgangspunkt i den ordinære undervisning. Fagene som typisk varer 1,5 uge, kan være:

  • Udvidet anæstesi
  • Tandbehandling
  • Udvidet adfærd
  • Rehabilitering

Det er også muligt at vælge et 6 ugers forløb med Hest eller 3 ugers forløb med Udvidet sygepleje, hvor elever skal i virksomhedsforlagt undervisning på en anden relevant dyreklinik/hospital. Det er eleven selv, der vælger hvilke fag, hun/han vil tage.

VUF Udvidet sygepleje – virksomhedsforlagt undervisning
Hvis eleven vælger 3 ugers Udvidet sygepleje, skal hun/han vælge et emne, der passer til fagets mål, og derefter finde en dyreklinik, et dyrehospital eller anden relevant virksomhed, hvor 2-3 uger kan tilbringes i virksomhedsforlagt undervisning. Emne, sted og aftale skal godkendes af skolen. Eleven tildeles en vejleder, som følger eleven og som kontrollerer, at fagets mål opfyldes. Den virksomhedsforlagte undervisning kan foregå i udlandet, og eleven kan søge Erasmus+ legat til denne aktivitet. Det er eleven selv, der arrangerer den virksomhedsforlagte undervisning, og afholder alle ekstra udgifter forbundet med aktiviteten.