Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Moodle

Læringsplatform som benyttes i undervisningen og som kan anvendes til repetition i praktiktiden. Moodle er et digitalt lukket ’univers’, som eleven kan tilgå gennem deres UNI-login. Her kan eleverne bl.a. finde undervisningsmateriale, noter om lektier, udarbejde og aflevere opgaver samt holde overblik over afleveringsfrister og lektier.

Moodle er med andre ord det "univers" både undervisere og elever arbejder i.