Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Forkortelser - hvad betyder de?

Da der er mange pudsige forkortelser er her en oversigt:

EUV: Betegnelsen for erhvervsuddannelse for voksne over 25 år og inddeles i 3 kategorier alt efter fagrelevant erfaring og tidligere gennemførte uddannelser - se mere under fanen EUV

EUD: Elever under 25 år ved opstart på en erhvervsuddannelse.

VUF: Valgfri Uddannelsesspecifikke Fag (på sidste hovedforløb)

AUB: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (giver tilskud til løn og befordring) 

DFU: Det Faglige Udvalg

DA: Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening