Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

EUV

EUV er betegnelsen for erhvervsuddannelse for voksne over 25 år og inddeles i 3 kategorier alt efter fagrelevant erfaring og tidligere gennemførte uddannelser.

EUV1: For voksne elever og lærlinge, der har mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Eleven eller lærlingen skal gennemføre følgende forløb:

  • uden grundforløb
  • uden oplæring i virksomhed
  • standardafkortning af hovedforløb – de faglige udvalg har beskrevet en afkortning på mindst 10 % af skoleundervisningen
  • eventuelt individuel godskrivning af kompetencer.

EUV2: For voksne elever og lærlinge, der har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring og/eller en uddannelse

Eleven eller lærlingen skal gennemføre følgende forløb:

  • måske grundforløb eller dele deraf
  • standardafkortning af hovedforløb - de faglige udvalg har beskrevet en afkortning på mindst 10 % af skoleundervisningen
  • eventuelt individuel godskrivning af kompetencer.

EUV3: For voksne elever eller lærlinge, der ikke har relevant erhvervserfaring eller en uddannelse

Eleven eller lærlingen skal gennemføre følgende forløb:

  • samme forløb som de unge
  • eventuelt individuel godskrivning.