Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

EUD

Elever under 25 kan normalvis opstartes fra 01.08.XX til medio april XX og har en uddannelseslængde på 3 år 3-6 mdr. og 10 uger.