Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Regler for elevantal på samme årgang

I "RETNINGSLINJER Vedrørende godkendelse af praktikpladser for 
veterinærsygeplejerskeuddannelsen" står følgende skrevet:

Ved ansættelse af mere end en elev pr. årgang, skal der være ansat en uddannet 
fuldtidsansat veterinærsygeplejerske i virksomheden inden for smådyrspraksis.

Der må maksimalt i alt være 1,5 elev per fuldtidsansat færdiguddannet dyrlæge eller 
veterinærsygeplejerske. Dermed må en praksis med f.eks. 2 fuldtidsansatte 
dyrlæge og ingen uddannede veterinærsygeplejersker i alt have 3 elever fordelt på 
de forskellige årgange

Retningslinjer findes på DDD's hjemmeside her.