Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Befordring skole

Tilskud til befordring kommer efter endt skoleforløb.

Virksomheden kan få refunderet 80 pct. af udgifterne til din elevs transportudgifter til og fra skoleopholdet.

Det gælder, hvis eleven gør brug af det billigste offentlige transportmiddel og den samlede længde er mere end 20 km pr. dag, så giver AUB befordringstilskud for hele skolevejen

Arbejdsgiver - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) | Virk.