Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

AUB midler

AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler tilskud til arbejdsgivere, der betaler løn til deres elever under skoleophold og uddannelse. 

Introduktion - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) | Virk

For elever og lærlinge over 25 år skal I oplyse elevens eller lærlingens løn til AUB, første gang eleven eller lærlingen er på skoleophold, før I kan få pengene. I vil få et brev, der sendes til det SE-nr., der er oplyst om eleven i uddannelsesaftalen.

I får refunderet 80 pct. af elevens eller lærlingens udgifter til transport, dog højst prisen for den billigste offentlige transport. I får tilskud til befordring, når den korteste vej fra elevens eller lærlingens bopæl eller indkvarteringssted til skole og tilbage er mindst 20 km. pr. dag (rejsedag), så giver AUB befordringstilskud for hele skolevejen.

Hvis eleven bor på skolehjem, ydes ikke tilskud for turen mellem skolehjem og undervisningsskolen. 

Hvis eleven eller lærlingen skal møde på lærestedet før eller efter den daglige undervisning på skolen, bliver denne del opgjort som den korteste vej mellem lærestedet og skolen.

I kan læse mere i "Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag".