Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Søg skolehjemsplads

HANSENBERG indkalder automatisk eleven til de enkelte skoleperioder via elevens e-Boks. HANSENBERG udsender et ansøgningsskema om indkvartering på skolehjem, såfremt eleven ønsker dette, og har mere end 5 kvarters transporttid mellem bopæl og skole.

Læs mere om skolehjemmet på HANSENBERG's hjemmeside: HANSENBERGs skolehjem 

Eleven søger skolehjemsplads via nedenstående link.

Login (sdbf.dk)