Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Autorisation

For at opnå tilladelse til at virke som veterinærsygeplejerske i Danmark skal du ansøge om autorisation. Kun autoriserede veterinærsygeplejersker må udføre behandlinger som fremgår af bekendtgørelsens bilag 1-3. Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker

Ved ansøgning om autorisation skal skolebevis samt uddannelsesbevis fremsendes til Fødevarestyrelsen - brug nedenstående link:

Sådan får du autorisation til at arbejde som veterinærsygeplejerske i Danmark (foedevarestyrelsen.dk)

Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om autorisation indenfor fire uger efter modtagelse af ansøgning og den nødvendige dokumentation.

Du kan læse mere om autorisation i nedenstående link:

Autorisation | Den Danske Dyrlægeforening (ddd.dk)