Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Ansvar for egen læring

Der er mulighed for at bruge praktikbogen aktivt til at tage ansvar for egen læring. Ved at bruge praktikbogens læringsmål som redskab til at være proaktiv i oplæringstiden i praksis, opnås det bedste resultat af uddannelsen. 

I "Praktikbog og Erklæring om oplæring Veterinærsygeplejerskeuddannelsen" står skrevet i afsnittet "Vejledning til praktikbog og erklæring om oplæring":

Praktikbogen udfyldes af den uddannelsesansvarlige og eleven i fællesskab.

Læg i fællesskab en plan for opnåelse af de aktuelle læringsmål, så I hele tiden er på forkant med oplæringen. 

I den lokale undervisningsplan kan I læse mere om fagene på HANSENBERG.